Arbeidsmiljøundersøkelser

Psykologbistand gjennomfører både intervjubaserte og spørreskjemabaserte undersøkelser. Vår filosofi er at den viktigste verdiskapningen skjer i etterkant av kartleggingen. Derfor er vi opptatt av å fasilitetere gode oppfølgingsprosesser, bl.a. ved å preppe ledere i forkant av undersøkelsen, og i forkant av tilbakemeldingsøkter. Vi har har kunnskap om hvilke faktorer som fremmer arbeidsglede, trivsel og samhandling og bistår virksomheter i utvikling av gode arbeidsmiljøer, gjennom planmessig arbeid med ledelse, medarbeiderskap og organisatoriske forhold. 

Hensikten med en arbeidsmiljøundersøkelse er å gi en bedre forståelse av virksomhetens ressurser og utviklingsområder, samt lede til konkrete tiltak som bidrar til å utvikle arbeidsmiljøet videre. En arbeidsmiljøundersøkelse bedrer både medarbeideres og lederes bevissthet om eget arbeidsmiljø. Målet er å oppnå konstruktiv og positiv samhandling mot et enda bedre arbeidsmiljø, også når resultatene kan være utfordrende.

Psykologbistand har utviklet vår egen arbeidsmiljøundersøkelse, basert på andre forskningsbaserte verktøy. Justeringene vi gjør er for å tilpasse verktøyet til virksomheter vi jobber med. I en organisasjon som f.eks. jobber hovedsakelig prosjektbasert, kan det noen ganger være nyttig å supplere undersøkelsen med spørsmål omkring prosjektledelse, disponering av faglig kompetanse og teameffektivitet.