• Kort intro
  • Styrkebasert tilnærming
  • Nettbasert kartlegging av deltakeren før kurset
 • Innhold
  • Introduksjon til ledelse og lederrollen
  • Om personalansvar og styringsrett
  • Fra medarbeidere til leder - vanlige utfordringer
  • "Meg i lederrollen" - styrker og overslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologbistand har tilbudt modulbaserte kurs i ledelse i snart 20 år. Alle våre lederutviklingskurs er forskningsbaserte både hva gjelder teoretisk innhold og form. I praksis vil det si at det teoretiske innholdet er basert på den best tilgjengelige forskningen på ledelse og lederutvikling. Kursene er lagt opp på en pedagogisk måte som fremmer læring og høy overføringsverdi til ledernes hverdag. Arbeidsformen kombinerer undervisning, erfaringsutveksling, casejobbing, praktisk trening og felles refleksjon.

Om kurset

Svært få bedrifter har tilfredsstillende opplæring av nye ledere. De aller fleste ledere bruker lang tid på å finne seg til rette i lederrollen, og de opplever mye frustrasjon og usikkerhet før de etter hvert blir trygge i sin nye rolle. Forskning har vist at nye ledere har mye å tjene på lederutvikling, da de er spesielt åpne for påvirkning, samt ha behov for kunnskap om ledelse (Day 2013). Kurset er praktisk orientert med fokus på erfaringsutveksling og refleksjon.

Innhold og læringsutbytte

Deltakere i Basis - Ny som leder vil få en innføring i typiske utfordringer for førstegangsledere. Dette handler blant annet om overgangen fra fagperson til leder, hvordan håndtere og motivere medarbeidere, og hvordan få et organisasjonsperspektiv i rollen som leder. Deltakerne inviteres til å lage en oversikt over utfordringer i sin lederhverdag. Denne oversikten danner utgangspunkt for videre jobbing på kursdagen. I små grupper vil deltakerne dele sine erfaringer og utfordringer. Hver enkelt vil også lage en plan med grep for hvordan nåværende utfordringer skal håndteres fremover. Deltakere som ønsker videre oppfølging i individuell coaching har mulighet til det dersom arbeidsgiver ønsker dette.

Hvem passer kurset for
Kurset passer for ledere med personalansvar og for prosjektledere.

Kursledere:
Tonje Moe Thompson Organisasjonspsykolog
Peder Lykke Organisasjonspsykolog

Pris
15 000,- for dagskurs. Kurset kan inngå som en del av flere moduler.