BASIS LEDERUTVIKLING

Psykologbistand har gleden av å presentere vårt lederutviklingskonsept Basis.

Målgruppe

Basis er spesielt utviklet for ledere med personalansvar. Programmet retter seg mot nye ledere, men passer også for ledere med erfaring som ønsker påfyll og trening på sentrale lederferdigheter. 

OMFANG

Vi har vært opptatt av å lage et program som er omfattende nok til at deltakerne får tid og mulighet til å utvikle seg. Samtidig vet vi at deltakerne og deres organisasjoner er presset på tid. Derfor har vi laget et program som vi mener er best tilpasset arbeidssituasjonen til dagens ledere.

Første samling består av tre hele dager hvor vi blir godt kjent. De påfølgende tre samlingene er todagers samlinger. I tillegg følges den enkelte leder opp underveis i programmet med personlig coaching og arbeid med sitt personlige prosjekt.

Om programmet

Basis-deltakerne vil få en grundig innføring i essensielle lederferdigheter. Programmet bygger på pilarene i transformasjonsledelse, lederteorien som har klart mest støtte i forskningen. Hver enkelt deltaker vil bli kjent med, og drillet i, de viktigste prinsippene for å lykkes som leder. Vi er opptatt av å sikre mest mulig overføringsverdi og relevans til den enkeltes arbeidsplass. Deltakerne vil derfor gjennom hele programmet jobbe med sitt personlige lederprosjekt knyttet opp til den enkeltes hverdag. Deltakerne vil jobbe i smågrupper, duoer og individuelt.

Et av våre mål for programmet har vært å sørge for en spesielt tett oppfølging av hver enkelt deltaker. Vi vet at dette er avgjørende for positiv utvikling og vekst. Derfor vil vi ved flere anledninger koble oss på deltakerens arbeidsplass. Vi vil involvere den enkeltes leder, samt gjøre oss konkrete erfaringer om den enkeltes fungering i lederstillingen. I tillegg vil deltakerne motta personlig coaching gjennom hele programmet.

Kartleggingsverktøy

Vi benytter oss av personlighetstesten NEO PI-R. Dette er den best validerte testen og tolkes av oss som psykologer.

Hver enkelt deltaker vil også få feedback på sine ferdigheter som transformasjonsleder basert på 360 º verktøyet MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire). Grundige analyser av disse testene utføres av en uavhengig forsker.

Et utviklende og trygt læringsmiljø

Vi vet at et trygt læringsmiljø er avgjørende for at deltakerne skal være åpne for positiv egenutvikling. Som organisasjonspsykologer har kurslederne lang erfaring i å skape den rette gruppedynamikken, samt å se den enkelte deltakers behov for ivaretakelse og feedback.

Et knippe Gullmodeller

I Psykologbistand har vi jobbet med utvikling av ledere og medarbeidere i snart 20 år. I løpet av denne tiden har vi erfart hvilke modeller som treffer menneskene vi jobber med. Deltakerne i Basis vil få grundig innføring i det vi kaller våre «gullmodeller». Vi vet at dette er modeller lederne vil ha glede av og vil benytte seg av i lang tid fremover.

Lederutvikling som virker

Vi er opptatt av å sikre hver enkelt deltaker, og dennes organisasjon, mest mulig utbytte av programmet. Basis er basert på hva nyere forskning på lederutvikling viser at har effekt. Psykologbistand har en unik erfaring i å følge ledere tett på deres hverdag. Ledernes utvikling evalueres på bakgrunn av retesting med MLQ ved programmets slutt.

Ta kontakt for ytterligere informasjon om programmet: basis@psykologbistand.no

Kursavgift:

Ta kontakt.

Neste oppstart høst 2017

 

Nysgjerrig? Still oss gjerne spørsmål i kontaktskjemaet.

Navn *
Navn