• Kort intro
  • Styrkebasert tilnærming
  • Nettbasert kartlegging av deltakeren før kurset
  • Dersom du ønsker mer enn Basis 1, vil Basis 3 i større grad ha fokus på ferdighetstrening

 

 • Innhold
  • Intro om ledelse og lederrollen
  • Om personalansvar og styringsrett
  • Fra medarbeidere til leder - vanlige utfordringer
  • "Meg i lederrollen" - styrker og overslag
  • Håndtering av konflikter på arbeidsplassen
  • Ledelse av grupper og team

 

  • Ferdighetstrening
   • kommunikasjonstrening
   • samtaleteknikk: utviklende og korrigerende samtaler
   • å lede i grupper og team

 

PRIS

KONTAKTSKJEMA