BASIS Program

Psykologbistand har gleden av å presentere vårt lederutviklingskonsept Basis.

MÅLGRUPPE

Basis er spesielt utviklet for ledere med personalansvar. Programmet retter seg mot nye ledere, men passer også for ledere med erfaring som ønsker påfyll og trening på sentrale lederferdigheter.

OMFANG

Vi har vært opptatt av å lage et program som er omfattende nok til at deltakerne får tid og mulighet til å utvikle seg. Samtidig vet vi at deltakerne og deres organisasjoner er presset på tid. Derfor har vi laget et program som vi mener er best tilpasset arbeidssituasjonen til dagens ledere.

Første samling består av tre hele dager hvor vi blir godt kjent. De påfølgende tre samlingene er todagers samlinger. I tillegg følges den enkelte leder opp underveis i programmet med personlig coaching og arbeid med sitt personlige prosjekt.

OM PROGRAMMET

Basis-deltakerne vil få en grundig innføring i essensielle lederferdigheter. Programmet bygger på pilarene i transformasjonsledelse, lederteorien som har klart mest støtte i forskningen. Hver enkelt deltaker vil bli kjent med, og drillet i, de viktigste prinsippene for å lykkes som leder. Vi er opptatt av å sikre mest mulig overføringsverdi og relevans til den enkeltes arbeidsplass. Deltakerne vil derfor gjennom hele programmet jobbe med sitt personlige lederprosjekt knyttet opp til den enkeltes hverdag. Deltakerne vil jobbe i smågrupper, duoer og individuelt.

Et av våre mål for programmet har vært å sørge for en spesielt tett oppfølging av hver enkelt deltaker. Vi vet at dette er avgjørende for positiv utvikling og vekst. Derfor vil vi ved flere anledninger koble oss på deltakerens arbeidsplass. Vi vil involvere den enkeltes leder, samt gjøre oss konkrete erfaringer om den enkeltes fungering i lederstillingen. I tillegg vil deltakerne motta personlig coaching gjennom hele programmet.