Vi jobber med å spille HR-funksjonen god

En organisasjon med ambisjoner trenger en velfungerende HR-funksjon. På sitt beste er HR en nøkkelspiller i endrings- og strategiprosesser. HR forvalter virksomhetens viktigste ressurs - menneskene som utgjør organisasjonen. Viktige HR-spørsmål vil være:

  • Hvordan utforme en tydelig og levende HR-strategi?
  • Hvordan bli en viktig driver i strategi- og endringsprosesser?
  • Hvordan få til gode lederplattformer?
  • Hvordan håndtere nedbemannings- og omstillingsprosesser?
  • Hvordan tenke medarbeider- og lederutvikling?

Psykologbistand jobber med å spille HR-funksjonen god. Ta kontakt med oss for å drøfte HR-utvikling i din organisasjon.