Noen ganger trenger man en nøytral sparringspartner

De fleste av oss vil oppleve perioder i yrkeslivet der vi skulle ønske vi fungerte eller presterte bedre. Psykologbistand tilbyr individuelle samtaler og møter, der vi utvikler og ivaretar medarbeidere og deres kompetanse. En rammeavtale med "Jobbpsykolog" sikrer rask, fortrolig og kvalifisert støtte til medarbeidere, ledere og team. Vi garanterer en førstesamtale innen fem virkedager fra henvendelsen kommer.

Våre psykologer jobber med:

  • Veiledning og coaching
  • Leder- og yrkesrolleveiledning
  • Stresshåndtering og utbrenthet
  • Samarbeidsproblemer og konflikter på arbeidsplassen
  • Sykefraværsoppfølging
  • Støtte i omstillings- og nedbemanningsprosesser
  • Angst og depresjon
  • Krisebearbeiding ved samlivsbrudd, ulykke eller dødsfall
  • Mobbing og trakassering
  • Alkohol- og rusmisbruk

Standardavtalen sikrer årlig tilgang til 10 timer veiledning for alle ledere og medarbeidere i
virksomheten.