Kyndig Bistand når spillereglene bryters

Konflikter

Psykologbistand tilbyr ulike former for hjelp ved samarbeidsutfordringer og konflikter. Målet vårt er å bidra med konkrete råd og tiltak som kan øke samarbeidsevnen hos enkeltindivider, team og virksomheter. Våre tjenester inkluderer:

  • Prosessansvar og megling ved fastlåste konflikter
  • Trening på kommunikasjonsferdigheter
  • Individuell veiledning av ledere og medarbeidere
  • Trekantsamtaler mellom involverte parter

Undersøkelser ved mulige arbeidsmiljølovbrudd

Faktaundersøkelse er en strukturert og forutsigbar arbeidsmetodikk, anbefalt av Arbeidstilsynet, for å kartlegge påstander om mulige arbeidsmiljølovbrudd (f.eks. mobbing og trakassering). Arbeidsformen tilstreber rettferdig behandling for de involverte partene. Psykologbistand har spesialistkompetanse på dette området og har gjennomført en rekke slike kartlegginger. Vi veileder HR, ledere og HMS-aktører i slike prosesser. Psykologbistand samarbeider med arbeidsrettsjurister i dette feltet.

Rutiner ved konflikter, varslinger og klager

Alle virksomheter skal ha rutiner for rapportering av mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Psykologbistand bidrar med utformingen av slike rutiner. Vi tilbyr også generell kompetanseutvikling av ledere og HMS-aktører i denne tematikken slik at virksomheten er godt rustet til å håndtere utfordrende saker på profesjonell og ryddig måte.