Er dere rustet for det uventede?

Det viktigste organisasjoner kan gjøre i kriser, er å stå fram med en klar ledelse, ta ansvar for situasjonen og vise omtanke for dem som er berørt. God trening på krisehåndtering bedrer kriseinnsatsen. Hva gjør din bedrift dersom dere blir rammet av:

  • En alvorlig ulykke?
  • Et plutselig dødsfall?
  • Sykdom?
  • Trusler mot individer eller selve organisasjonen?
  • Alvorlig økonomisk mislighold?

Jo bedre trent man er i organisasjonens kriseplan, desto bedre blir kvaliteten på kriseinnsatsen. Psykologbistand bistår virksomheter på følgende fire områder: