Hva har lederne deres i verktøykassen?

Indivuduell lederutvikling

Noen ganger står vi overfor større yrkesmessige utfordringer: oppstarten på et nytt prosjekt,
endringsprosesser som skal gjennomføres, samspillsutfordringer som påvirker effektivitet og trivsel. En rammeavtale sikrer rask, fortrolig og kvalifisert støtte.

 • Samspillutfordringer blant kolleger eller i team
 • Kartlegging av styrker og utfordringer i yrkesrollen
 • Trening på vanskelige samtaler
 • Selvledelse
 • Endringsledelse
 • Relasjonell ledelse
 • Utvikling og gjennomføring av strategi

Ledergruppeutvikling

Alle ledergrupper har godt av et blikk utenfra. Våre organisasjonspsykologer har god kunnskap om effektive samspill. Vi følger, gir tilbakemeldinger og veileder ledergrupper i tema som:

 • Møteledelse
 • Effektive beslutningsprosesser
 • Dialogtrening
 • Endringsledelse
 • Strategiutvikling

Lederutviklingsprogram

Psykologbistands lederutviklingsprogrammer inneholder alltid en kobinasjon av faglig oppdatering og praktisk ferdighetstrening. Vi kan både bistå i organisasjoners internprogrammer, samt utforme tilpassede lederutviklingsprogrammer. Psykologbistand arrangerer også det åpne lederprogrammet BASIS, der nye ledere fra ulike organisasjoner får trening i grunnleggende lederferdigheter.