Når dere ønsker et faglig løft i kollegiet

Psykologbistnad holder kurs i hele tjenestespekteret vårt. Kursene er ofte lagt opp på en måte som inviterer til diskusjoner og innspill, slik at deltakerne engasjeres. Tematikken kan omfatte:

  • Ledelse
  • Teamutvikling
  • Stressmestring
  • Vanskelige samtaler
  • Endringsfokusert veiledning
  • Motiverende intervju
  • Arbeidsmiljøutvikling
  • Konflikthåndtering
  • Kulturutvikling
  • Søvn og psykisk helse

Ta kontakt for mer informasjon.